No Kad Pengenalan:
Sila berikan penilaian tuan/puan dengan menggunakan skala yang disediakan bagi menyatakan setakat mana kualiti perkhidmatan yang diberi oleh MPPG memenuhi tahap kepuasan anda.
Sila tandakan ( / ) dalam petak berkenaan.
3 2 1
Sangat memuaskan Memuaskan Tidak memuaskan
BAHAGIAN A : TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG
  3 2 1 Ulasan
1.MPPG bertindak segera
1.1 Membuat keputusan
3
2
1
1.2 Membekalkan data dan maklumat yang tepat
3
2
1
1.3 Tempoh memproses permohonan
3
2
1
1.4 Menyebarkan keputusan Peraturan dan dasar
3
2
1
2. MPPG memberi kemudahan dan perkhidmatan
2.1 Kemudahan Laman Web
3
2
1
2.2 Sistem waktu kerja fleksibel
3
2
1
2.3 Penyediaan penerbitan
3
2
1
2.4 Kemudahan asas
  a. Taman Permainan kanak-kanak/ tempat riadah
3
2
1
  b. Kemudahan sukan
3
2
1
  c. Kemudahan infrastruktur
3
2
1
2.5 Penguatkuasaan Pencemaran Alam Sekitar
3
2
1
2.6 Penguatkuasaan undang-undang
  a. Lalulintas
3
2
1
  b. Perniagaan tanpa lesen
3
2
1
  c. Kejiranan & Kacauganggu
3
2
1
BAHAGIAN B : KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP ANGGOTA PEKERJA
  3 2 1 Ulasan
1.Bertindak segera dalam tempoh masa yang sewajarnya
1.1 Memberi penjelasan
3
2
1
1.2 Memberi maklumat
3
2
1
1.3 Membuat keputusan di bawah bidang kuasa kerja/ tugas
3
2
1
1.4 Khidmat nasihat/runding
3
2
1
1.5 Menepati janji
3
2
1
2. Layanan
2.1 Sedia membantu
3
2
1
2.2 Melapangkan masa
3
2
1
2.3 Sentiasa mendengar pandangan
3
2
1
BAHAGIAN C: PANDANGAN PELANGGAN TERHADAP MPPG SECARA KESELURUHAN
Berdasarkan pengalaman anda berurusan dengan MPPG.
Sila nyatakan tahap persepsi anda mengenai pencapaian PERKHIDMATAN MPPG dengan menggunakan skala yang disediakan.
Sila tandakan (/) dalam petak berkenaan.
  3 2 1 Ulasan
1 TINDAKAN CEPAT
3
2
1
2 LAYANAN MESRA
3
2
1
3 BERSEDIA MEMBERI MAKLUMAT
3
2
1
4 KEPUTUSAN KONSISTEN
3
2
1
5 KEMUDAHAN MEMUASKAN
3
2
1
6 PERKHIDMATAN BERKUALITI
3
2
1
7 MENGUTAMAKAN PELANGGAN
3
2
1
BAHAGIAN D : PENILAIAN TERHADAP PERKHIDMATAN PPSPPA
  3 2 1 Ulasan
1.Kemudahan Perkhidmatan
1.1 Mengangkat sampah
3
2
1
1.2 Potong rumput
3
2
1
1.3 Pembersihan parit/longkang
3
2
1
MPPG mengucapkan terima kasih di atas perhatian dan kerjasama yang diberikan bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan dapat dipertingkatkan dan memberi kepuasan kepada pelanggan.